WGA MONITOR

 

Verlaag uw WGA lasten door een herbeoordeling van de WGA dossiers.

 

BEOORDELING WGA DOSSIERS

 

Met de WGA monitor onderzoekt Codex Groep de toerekening en toekenning van uw WGA lasten. We kijken of de WGA status terecht aan de werknemer is toegekend en ook of de bijkomende kosten terecht aan ú zijn toegerekend. Dat kan met terugwerkende kracht worden hersteld en tot wel 10 jaar in de toekomst worden geregeld.

Het gebeurt vaak dat u al jarenlang te veel kosten draagt omdat uw organisatie ten onrechte verantwoordelijk wordt gehouden voor één of meerdere WGA uitkeringen. Bijvoorbeeld in 80% van de WGA gevallen hebben de werknemers een IVA status. Dat betekent minder WGA lasten voor uw organisatie maar óók een hogere uitkering voor uw werknemer.

 

Als u WGA dossiers hebt en wil weten of u daar onterecht de lasten voor draagt, neem dan contact met ons op via 0118 - 419 669.

 

De WGA Monitor is voor ieder bedrijf interessant. Vooral voor grote organisaties die publiek zijn verzekerd via het UWV of organisaties die zuiver eigen risicodrager zijn heeft de herbeoordeling vaak succes.

De combinatie van onze specialisten en onafhankelijke artsen voert die herbeoordeling uit op medisch, arbeidskundig, inhoudelijk en juridisch gebied zonder dat het u veel tijd kost. Wij voeren zelfs alle bezwaarprocedures voor u. Omdat wij toegang hebben tot meer informatie dan u als werkgever is er een een hogere slagingskans van de bezwaarschriften.

Daarnaast treden we ook pas na afloop van Poortwachtersperiode op wat onze beoordeling anders maakt. Met de WGA monitor van Codex Groep gaat het niet om voorkomen dat een medewerker in de WGA terecht komt, we willen juist vanuit de WGA situatie resultaat creëren zodat u minder lasten heeft en uw medewerker een hogere uitkering krijgt. Dat levert een structurele verbetering op voor alle partijen.

 

Wilt u meer weten? Bel ons op 0118 - 419 669.