LOONKOSTENVOORDELEN UITGEVOERD DOOR CODEX GROEP

 "Naast de signalering van de mogelijkheden kunnen wij termijnen bewaken, bellen, mailen, aanvragen en administreren."

 

Te laat is te laat

De stelsel van premiekortingen is vervallen en per 1 januari 2018 vervangen door een stelsel van Loonkostenvoordelen (LKV's). Deze gelden voor oudere werknemers, (herplaatste) arbeidsgehandicapte medewerkers en werknemers die onder de banenafspraak vallen. Het voordeel bedraagt maximaal € 6.000,- per jaar voor maximaal 3 jaar. LKV's hebben géén mogelijkheid van reparatie tot 5 jaar terug. Bovendien gelden er zeer korte aanvraagtermijnen: u moet snel na indiensttreding weten of medewerkers aan de voorwaarden voldoen en ook nog actie hebben ondernomen naar het UWV of Gemeente. Doet u dit niet dan vervalt het recht op voordeel (!) en loopt u grote bedragen mis. Dit kan dus grote gevolgen hebben want te laat is te laat.

 

Proces

U wilt van alle medewerkers die in dienst treden weten of zij vallen in één van de vier doelgroepen. Voor het mogen toepassen van het LKV is het vervolgens noodzakelijk om voor degenen die potentieel in aanmerking komen een doelgroepverklaring aan te vragen. Dit moet echter binnen drie maanden na indiensttreding. Direct alles weten en meteen aan de slag is lang niet altijd mogelijk voor organisaties. Voor Codex Groep wel, het is ons dagelijks werk. Wij zitten er bovenop en bewaken strikt het proces op elke indienstneming. Naast de signalering van de mogelijkheden kunnen wij termijnen bewaken, bellen, mailen, aanvragen en administreren. Wij staan bij de voordeur en optimaliseren de opbrengst. 

 

Tooling: Instroomscanner en LKV Monitor

Codex Groep heeft bovendien voor instroom twee unieke digitale tools ontwikkeld: de LKV Monitor en de Instroomscanner. De Instroomscanner is speciaal bedoeld voor optimale en snelle signalering bij indiensttreding van alle Loonkostenvoordelen, subsidies en regelingen, dit zijn in totaal circa 500 regelingen en subsidies. Met de LKV Monitor volgen we van alle medewerkers nauwgezet alle processtappen. Efficiënt, op tijd en accuraat. Lees er hier meer over of neem contact met ons op.

 

Contact